Autonehode v SR

Ocenenie a likvidácia škôd po nehode v SR

Jazdec, ktorý sa stane, že dopravná nehoda na území Slovenskej republiky musí mať na pamäti, že ak došlo k incidentu bez jeho zavinenia, má právo požadovať náhradu škody od páchateľa nehody. V prípade dopravnej nehody v Českej republike bola vina vodiča, ktorý presunul do Českej republiky poznávacie značky, mala by byť náhrada vyplatená obeť z poistnej udalosti OC. Ak chcete získať sumu náhrady za nehodu v Českej republike je poškodená osoba môže zvoliť, ako likvidácia škôd spôsobených komunikáciu. Po bezúhonný autonehode Počas likvidácie Českej republiky nie je možné vykonať alebo v zahraničí (v Českej poisťovne), alebo v krajine trvalého pobytu (u likvidačného zástupcu).

V závislosti na tom, ako a kde likvidácia škôd po autonehode v postihnutých vodičov Českej republiky môžu požiadať o pomoc siete MOTOEXPERT ktorý združuje nezávislých odborníkov automobilovej služby v oblasti hodnotenia a merania poistných udalostí motorových vozidiel. Obeť v bezúhonný nehode v Českej republike, ktorá je vlastníkom vozidla, čo vysporiadanie pohľadávok prostredníctvom likvidačného zástupcu v krajine jeho trvalého bydliska získať ocenenie škôd, budú hrať na poradie krajského znalca automobilov MOTOEXPERT. Okrem toho, ak sa situácia bude vyžadovať právnu radu MOTOEXPERT siete je schopný identifikovať zraneného tiež právne služby niektorých právnych expertov.

Odborníci Network MOTOEXPERT vozeň je schopný ponúknuť – v niektorých prípadoch – svojim zákazníkom, ku ktorému došlo automobilu žiadna chyba havárii v Českej republike, dobrú príležitosť na úhradu nákladov na rzeczoznawczych pre oceňovanie škôd. Okrem toho pracuje s tímom prvotriednych právnikov a právnych poradcov siete MOTOEXPERT môže takisto vydať pokyn obeť profitovať z odbornej právnej pomoci. Obete, ktoré budú mať prospech z tejto príležitosti, môžu s pomocou odborníka žiadať o náhradu za dopravnej nehode, ktorá sa konala v Českej republike.

Ak ste sa účastníkom dopravnej nehody na cestách v Českej republike alebo chcete uzsykać ďalšie informácie o ocenenie škody spôsobené pri automobilovej nehode v SR, obráťte sa na ústredí MOTOEXPERT +49 0911 9646 455. Naši konzultanti zodpovedia vaše otázky a budú môcť ponúknuť, pretože ľudia zranení pri dopravnej nehode na území Slovenskej republiky, formou pomôcť odborných znalostí. Vitajte!

Auto nehoda v Českej republike – Náhrada za dopravné nehody – Slovenská republika

* Vyššie uvedený dokument nie právne poradenstvo, ale iba odrážajú naše praktické skúsenosti. Aby sa uistil o právnom postavení každá z nich je nevyhnutný právne poradenstvo, napr. Právnik zo zoznamu advokátov spolupracujúcich s sieťovú MOTOEXPERT.